top of page

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, sigortalının belirlenmiş Anlaşmalı kurum listesinde yer alan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından sigorta süresi içinde, sigortalının hastalık ve/veya kaza halinde alacağı sağlık hizmetleri karşılığında ödeyeceği fark ücretlerini poliçe özel ve sağlık sigortası genel şartlarıyla teminat altına alan sigorta ürünüdür.

SGK’lı olan ancak bireysel sağlık sigortası yaptırmak istemeyen veya özel sağlık sigortası primlerini ödeyecek ekonomik gücü olmayan kişilerin, çok daha küçük primlerle özel hastanelerden sağlık hizmeti alması mümkün olmaktadır.

 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na sahip olan kişiler özel sağlık kurumlarına başvurdukları zaman, SGK ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçesi kapsamında kalan tüm sağlık hizmetlerini herhangi bir ücret veya fark ödemeden alabilirler. 

Yatarak Tedavi:

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dahili ve/veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri yatarak tedavi kapsamında özel ve genel şartlara uygun olarak ödenir. Bu teminat tek başına satın alınabilir.

 

Ayakta Tedavi:

Sigorta başlangıç tarihinden itibaren gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, tahlil, radyoloji, modern teşhis yöntemleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

Image by Sammy Williams
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page