top of page

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

 

Bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır. 

Aşağıda belirtilen bina bölümleri teminat kapsamındadır: 

 • Temeller

 • Ana duvarlar

 • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

 • Bahçe duvarları

 • İstinat duvarları 

 • Tavan ve tabanlar 

 • Merdivenler

 • Asansörler

 • Sahanlıklar

 • Koridorlar

 • Çatılar

 • Bacalar

 • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

Image by Jose Antonio Gallego Vázquez
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page