top of page

Malpractice Sigortası Nedir?

Medical Malpractice Sigortası olarak bilinen ve tıbbi alanda kötü veya yanlış uygulamalara karşı hekimin kendisini güvence altına almasını sağlayan bir mesleki sorumluluk sigorta çeşididir.

Hastanın herhangi bir medikal pratik sonucunda ölmesi veya kalıcı bir hasar oluşturulması durumunda bu poliçe doktora teminat sağlar. 

Bu sigorta yanlış olduğu iddia edilen bir tıbbi uygulamanın sonucunda açılan dava masraflarını karşılar. Bu uygulamadan sorumlu bulunmanız durumunda tazminatınızı öder. 

Poliçenin teminatları:

  • Avukat ücretleri ve mahkeme masrafları

  • Arabuluculuk masrafları

  • Adli para cezası

  • Tazminat

  • Tıbbi zararlar

bottom of page