top of page

Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık Sigortası, sigortalanan kişinin, hastalıklar veya kazalar sonucunda oluşan sağlık giderlerini karşılamak amacıyla kişiye özel hazırlanmış sigorta poliçesidir.

 

Belirlenmiş olan limit, özel şart ve genel şartlar dahilinde, poliçede belirtilen olası risklere karşı sigortalının sağlık giderlerini güvence altına alır.

 

Özel Sağlık Sigortası'nda Yatarak Tedavi ve Ayakta Tedavi olmak üzere iki farklı tedavi teminatı vardır.

Yatarak Tedavi Teminatı tek başına alınabilirken, Ayakta Tedavi Teminatı tek başına alınamamaktadır. 

YATARAK TEDAVİ:

 

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

AYAKTA TEDAVİ:

 

Ayakta Tedavi Teminatı tek başına verilmemekte, ancak “Tatarak Tedavi Teminatı” ile birlikte alınabilmektedir. Ayakta Tedavi, aşağıdaki harcamaları kapsamaktadır:

  • Hekim muayenesi

  • Tanı amaçlı incelemeler

  • İlaçlar

  • Fizik tedavi

Image by JESHOOTS.COM
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
bottom of page